#SuperKoderzy – lekcja 6

13-12-18 marcjan 0 comment

#SuperKoderzy poznają czujniki

Tematem lekcji było omówienie istoty działania czujników w robocie jako modułów dających mu możliwość odbierania sygnałów z otoczenia, oraz omówienie sposobu działania poszczególnych czujników z zestawu LOFI Robot EDUBOX.

Zajęcia rozpoczęły się od omówienia, jakimi zmysłami posługują się ludzie i inne organizmy żywe. Uczniowie uświadomili sobie, że mogą odbierać sygnały z otaczającego ich świata za pomocą dotyku, słuchu, wzroku, węchu i smaku. W dalszej części lekcji była mowa o tym, że roboty mają podobne „zmysły” do ludzi i nazywają się one CZUJNIKAMI. Uczniowie rozpoznawali następujące czujniki: przycisk, czujnik odległości, potencjometr oraz czujnik światła. Zadaniem #SuperKoderów było także dopasowanie czujników do odpowiadających im ludzkich zmysłów.