#SuperKoderzy – lekcja 10

12-03-19 marcjan 0 comment

#SuperKoderzy sterują robotem przy pomocy klawiatury!

Na dzisiejszych zajęciach uczniowie sterowali robotami – pojazdami za pomocą klawiatury komputera. Najwięcej problemów było z tym, że nie wszystkie komputery wykrywały bluetooth 2.0 poprzez port USB.  Kiedy już roboty zostały sparowane z komputerem, uczniowie uruchomili aplikację Scratch on-line w przeglądarce internetowej Chrome. Następnie stworzyli skrypty dla strzałek z klawiatury tak, aby robotem można było sterować właśnie przy pomocy tych strzałek. Uczniowie sterowali także robotami za pomocą aplikacji LofiBlocks on-line.