#SuperKoderzy – lekcja 12 i 13

28-03-19 marcjan 0 comment

#SuperKoderzy: Mój robot potrafi malować!

Na dzisiejszych zajęciach uczniowie rozbudowali robota o funkcję uchwytu do mazaka. Następnie uczniowie podejmowali liczne próby zaprogramowania robota rysującego różne elementy graficzne. Na podłodze został przymocowany duży arkusz papieru. Jakże ogromna była radość dzieci, kiedy robot zaczął pozostawiać za sobą „ślad” w postaci rysunków. Działanie robotów zostało udokumentowane na filmach. Zajęcia #SuperKoderów tym razem trwały dłużej. Zrealizowane zostały dwie godziny lekcyjne podczas jednego spotkania.