Obchody Dnia Edukacji Narodowej

10-10-19 Administrator 0 comment

Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2019 roku w Zespole Szkół w Zbicznie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Coroczne święto  pracowników oświaty zgromadziło w hali sportowej wiele osób. Wśród zaproszonych gości  znaleźli się między innym : Wójt Gminy Zbiczno pani Magdalena Golubska, Sekretarz Gminy pan Mariusz Klonowski, Przewodnicząca Komisji Oświaty pani Wioletta Ostrowska, Inspektor do Spraw Oświaty pani Katarzyna Dembek oraz Zarząd Rady Rodziców. Oczywiście na uroczystości nie mogło zabraknąć nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, emerytów i społeczności uczniowskiej.

         Pani Dyrektor Urszula Pomianowska przywitała wszystkich zebranych gości i w swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważna i zarazem trudna jest praca nauczyciela.  Dodała również,  że największą nagrodą z wykonywania tego zawodu są zadowoleni uczniowie i osiągane przez nich wysokie wyniki w nauce.

Pani Wójt Magdalena Golubska złożyła wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia pomyślności i satysfakcji z pracy z dziećmi.

Do życzeń dołączyła  się również Przewodnicząca Komisji Oświaty pani Wioletta Ostrowska oraz Zarząd Rady Rodziców.

W tym dniu nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni otrzymali szczególne podziękowania od Wójta Gminy Zbiczno  i Dyrektora Szkoły. Nagrody Wójta Gminy otrzymali: pani Urszula Pomianowska, pani Agnieszka Kalisz, pani Anita Grzybowska,  pani Longina Jasieniecka.. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali następujący nauczyciele: pani Jolanta Wojtkiewicz, pani Grażyna Wójcik, pani Bernadeta Kleinowska pani Katarzyna Słomińska, pani Anna Sarnowska. Wśród pracowników niepedagogicznych nagrody otrzymali: pani Małgorzata Rostkowska-Misiuro, pani Katarzyna Jesionkowska, pani Bogumiła Ziółkowska, pani Natalia Olszewska, pani Małgorzata Wojtaszek, pani Zenobia Zarębska.

Nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali od uczniów drobne upominki i kwiaty, a wszyscy miło spędzili czas podczas występów uczniów w zabawnych scenkach dotyczących życia szkoły i  spiewu szkolnego chóru.

Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała Samorządowi Uczniowskiemu oraz jego opiekunom: pani Anicie Małkowskiej, pani Iwonie Szwarackiej i panu Rafałowi Laskowskiemu oraz nauczycielom pani Katarzynie Słomińskiej i panu Markowi Wójcikowi za przygotowanie uroczystości.

 
a1.jpg a2.jpg a3.jpg
a4.jpg a5.jpg a6.jpg
a7.jpg a8.jpg a9.jpg
b1.jpg b2.jpg b3.jpg
b4.jpg b5.jpg b6.jpg