Konkursy informatyczne

25-11-19 Administrator 0 comment

Konkursy informatyczne

Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach informatycznych. Do konkursów uczniów zgłosiła nauczycielka informatyki – pani Anita Małkowska.

Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z informatyki

Etap szkolny tego konkursu odbył  się 29 października 2019 roku. Przystąpili do niego następujący uczniowie: Jakub Zduński, Wojciech Kleinowski, Mateusz Rogowski, Sandra Milarska i Oskar Duda. Czterech uczniów uzyskało wynik znacznie przekraczający 70% rozwiązanych zadań. Jeden uczeń uzyskał wynik 82% i tym samym zakwalifikował się do etapu rejonowego. Wyniki uczniów są bardzo satysfakcjonujące z uwagi na to, że test, który rozwiązywali nie należał do łatwych i obejmował zakres całej podstawy programowej nauczania informatyki w szkole podstawowej. Niektóre zagadnienia będą zatem poznane przez uczniów dopiero w kolejnych miesiącach na lekcjach informatyki w szkole.

Gratulujemy Jakubowi Zduńskiemu i trzymamy za niego kciuki 3 grudnia podczas zmagania z się z testem na etapie rejonowym.

Międzynarodowy konkurs przedmiotowy z informatyki BÓBR

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Dnia 13 listopada 2019 roku uczniowie: Wojciech Kleinowski, Mateusz Rogowski, Sandra Milarska i Oskar Duda przystąpili do konkursu Międzynarodowego BÓBR – JUNIOR. Poziom Junior adresowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych.

Dnia 14 listopada 2019 roku uczeń Kornel Magnuszewski przystąpił do konkursu informatycznego BÓBR – BENJAMIN. Poziom Benjamin adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.

Wyniki uczniów poznamy w najbliższym czasie.

Poniżej na zdjęciu uczniowie rozwiązują test: BÓBR – JUNIOR.

a1.jpg a2.jpg a3.jpg
a4.jpg