Edukacja historyczna online

30-03-20 Administrator 0 comment

Zachęcamy nauczycieli i uczniów do skorzystania z portalu edukacyjnego IPN edukacja.ipn.gov.pl. Materiały dostępne w serwisie ułatwiają prowadzenie kształcenia na odległość, a także umożliwiają rozwijanie zainteresowań historycznych młodych ludzi. Portal to uporządkowany i usystematyzowany zbiór 20-letniego dorobku edukacyjnego IPN.

Zasoby edukacyjne portalu edukacja.ipn.gov.pl

Strona https://edukacja.ipn.gov.pl/ to nowa, usystematyzowana odsłona zasobów edukacyjnych IPN. Uczniowie i nauczyciele znajdą na niej przede wszystkim teki edukacyjne, wystawy elementarne, infografiki historyczne, a także odniesienia do kilkudziesięciu portali tematycznych IPN.

Serwis zawiera także bogaty zbiór materiałów audiowizualnych. Wśród nich znajdują się filmy edukacyjne, dokumentalne i krótkometrażowe tworzone przez IPN. Materiały te w ciekawy sposób uzupełniają i wzbogacają lekcję z historii najnowszej, poruszają nieznane wątki znanych historii, przedstawiają najnowsze wyniki badań naukowych.

Niezwykle interesujące są także zbiory IPN z działu historii mówionej. Są to m.in.: relacje osób, których najbliżsi zginęli w Katyniu w 1940 r., które przeżyły obozy koncentracyjne i łagry, deportacje i więzienia SB.

Co jeszcze można znaleźć w serwisie edukacja.ipn.gov.pl?

Na portalu są umieszczane regulaminy i wyniki konkursów, a także informacje o szkoleniach i seminariach dla nauczycieli.

Odrębna zakładka jest poświęcona programowi polonijnemu. Projekt zawiera m.in. inspiracje oraz pomysły działań edukacyjnych dla polskich szkół za granicą.

 

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu!