Laptopy dla uczniów

17-04-20 Administrator 0 comment

W dniu 16 kwietnia 2020r. uczniom Zespołu Szkół w Zbicznie zostały przekazane przez organ prowadzacy do użytku komputery przenośne uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu ” działania 1.1 “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.