Konsultacje dla uczniów

25-05-20 Administrator 0 comment

Zasady konsultacji w Szkole Podstawowej  w Zbicznie

1.Konsultacje organizowane są od 25 maja dla uczniów klas VIII, a od 1 czerwca dla wszystkich uczniów.

2.Nauczyciel po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły wyznacza dla swoich uczniów jedną godzinę konsultacji w tygodniu.

3.Konsultacje nie zastępują lekcji.

4.W wyznaczonych godzinach działa w szkole biblioteka. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej zostały określone przez MEN i znajdują się stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki.

5.Harmonogram konsultacji i pracy biblioteki udostępnia się uczniom i ich rodzicom.

6.Konsultacje odbywają się online przez aplikację Zoom, a w uzasadnionych przypadkach w kontakcie osobistym na terenie szkoły.

7.Konsultacje mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy. Decyzja należy do nauczyciela.

8.Uczeń zgłasza chęć skorzystania z konsultacji najpóźniej dzień wcześniej przed terminem określonym w harmonogramie i podaje cel konsultacji (problem edukacyjny, który zamierza omówić z nauczycielem).

9.Nauczyciel na tej podstawie wyznacza czas i formę konsultacji (określa, ile czasu może poświecić uczniowi; czy spotka się z nim indywidualnie, czy w grupie; online czy na terenie szkoły).

10.Uczeń jest zobowiązany do obecności na konsultacjach, jeśli umówił się z nauczycielem.

11.Przy organizacji konsultacji oraz pracy biblioteki w szkole uwzględnia się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole.

Harmonogram konsultacji online dla uczniów klas VIII od 25.05.2020 –29.05.2020

Język polski

VIII A – wtorek godz. 8.00-8.45, kl. VIII B – wtorek godz. 8.00-8.45

Matematyka

VIII A – środa w godz. 12.45-13.30, kl. VIII B – wtorek w godz. 15.15-16.00

Język angielski

VIII A – środa godz. 8.00-8.45, VIII B – piątek 8.00-8.45

Uwaga: Konsultacje w szkole będą się odbywały w terminie uzgodnionym przez nauczyciela.