Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

05-06-20 Administrator 0 comment

W dniu 4 czerwca 2020r. do Zespołu Szkół w Zbicznie zostały przekazane dla uczniów przez organ prowadzący do użytku komputery przenośne uzyskane w ramach projektu pn. “Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.