Egzamin ósmoklasisty

16-06-20 Administrator 0 comment

 

Prawie 348 tys. uczniów klas 8 szkół podstawowych przystąpiło dziś, 16 czerwca do egzaminu z języka polskiego. To pierwszy z zaplanowanych egzaminów ósmoklasisty. W kolejnych dniach uczniowie będą zdawali matematykę i język obcy nowożytny. Podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązują szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, CKE i GIS. Wyniki zostaną ogłoszone 31 lipca.

Egzamin ósmoklasisty 2020

– Egzamin odbywa się w niezwykłych warunkach, w niezwykłych czasach. W imieniu kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej chciałabym bardzo podziękować dyrektorom, nauczycielom i tym wszystkim, którzy starli się, aby egzamin mógł przebiegać w bezpiecznych warunkach – powiedziała wiceminister Marzena Machałek, dziękując za bezpieczne przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty.

Z kolei Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć zwrócił uwagę na nową formułę egzaminu ósmoklasisty, która kładzie nacisk na zadania otwarte.

– Warto pamiętać, że egzamin ósmoklasisty to egzamin, który jest zgodny z nową podstawa programową, ale też zgodny z inną filozofią podejścia do egzaminów, czyli odejściem od czegoś, co kiedyś nazywano „pisaniem pod klucz” – podkreślał wiceminister edukacji. – W przypadku języka polskiego do uzyskania jest aż 70 procent punktów za zadania otwarte, w przypadku matematyki to połowa punktów – dodał wiceszef MEN.

Dyrektor CKE Marcin Smolik zwrócił uwagę na to, że arkusze egzaminacyjne zostały dostosowane do różnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.

– Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem powszechnym. Każdy uczeń znalazł zadania odpowiednie dla siebie i będzie oceniony w sposób właściwy dla jego umiejętności, właściwy dla jego możliwości – zaznaczył dr Marcin Smolik.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020

W 2020 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół, w tym 31 uczniów do egzaminu z matematyki w języku litewskim.

Do egzaminu przystąpi także 2 512 uczniów-cudzoziemców. Ponadto egzamin będzie zdawało 5 uczniów w 3 ośrodkach poza granicami kraju: Madrycie, Moskwie i w Wilnie. Są to uczniowie Szkoły Podstawowej im. KEN w Warszawie, wchodzącej w skład ORPEG.

Ze względu na pandemię koronawirusa egzamin, zaplanowany pierwotnie na 21-23 kwietnia, został przesunięty na połowę czerwca. Tegoroczny egzamin ósmoklasisty przebiega według następującego harmonogramu:

 • 16 czerwca, godz. 9:00 – język polski – czas trwania: 120 minut,
 • 17 czerwca, godz. 9:00 – matematyka – czas trwania: 100 minut,
 • 18 czerwca, godz. 9:00 – język obcy nowożytny – czas trwania: 90 minut.

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

 • o 60 minut – w przypadku języka polskiego,
 • o 50 minut – w przypadku matematyki,
 • o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

Wybory ósmoklasistów

Największa grupa ósmoklasistów (95,7%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Na drugim miejscu znalazł się egzamin z języka niemieckiego, do którego przystąpi 3,8% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Pozostali ósmoklasiści (0,5%) będą zdawać egzamin z: języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka rosyjskiego i języka włoskiego.

Arkusze egzaminacyjne

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 137 różnego rodzaju arkuszy, w tym:

 • 77 arkuszy z języka polskiego i matematyki w języku polskim i litewskim,
 • 60 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych.

Uczniowie rozwiążą zadania w ponad 1 043 000 arkuszy egzaminacyjnych, w tym:

 • 334 456 – uczniowie korzystający z arkusza standardowego, w tym uczniowie ze SPE,
 • 2 713 – uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • 692 – uczniowie słabowidzący (arkusz: czcionka 16 pkt),
 • 148 – uczniowie słabowidzący (arkusz: czcionka 24 pkt),
 • 21 – uczniowie niewidomi,
 • 1 181 – uczniowie słabosłyszący i niesłyszący,
 • 5 669 – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • 130 – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • 189 – uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (dla każdego odrębne dostosowanie).

Na tytułowej stronie arkuszy egzaminacyjnych znajduje się termin kwietniowy, w którym pierwotnie miał się odbyć egzamin. Druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu 2020 r.

Informacje o wynikach egzaminu

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Arkusze egzaminacyjne będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

Harmonogram egzaminów

Przypomnijmy, że zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany od 16 do 18 czerwca br., a egzaminy pisemne maturalne rozpoczęły się 8 czerwca. W tym roku nie ma egzaminów maturalnych ustnych.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Bezpieczeństwo podczas egzaminów

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, zostały podkreślone w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
 • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
 • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
 • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
 • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Materiały


Prezentacja​_z​_konferencji​_16​_czerwca​_2020​_r.