Konkurs fotograficzny „Oko na zimę”

14-02-21 Administrator 0 comment

W poszukiwaniu niecodziennych zimowych pejzaży, czy architektury wybierzmy się na spacer z rodziną lub spójrzmy za okno. Tematem fotografii mogą być różnorakie „fragmenty” naszego otoczenia, w taki, czy inny sposób związane z zimą. Inspiracji warto także poszukać wśród niecodziennych tropów tej mroźnej i malowniczej pory roku.

Nauczyciele świetlicy zapraszają uczniów klas 7-8 naszej szkoły do uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Oko na zimę”. ( Etap szkolny i wojewódzki)

  1. Celem konkursu jest rozbudzenie wśród dzieci potrzeby kontaktu z fotografią, naturą i sztuką; pobudzenie ekspresji twórczej oraz obcowania z kulturą.
  2. Przedmiotem oceny konkursowej będą fotografie cyfro­we młodzieży wykonane samodzielnie. Minimalne wymiary plików to 2480 x 3508 pixeli, maksymalny rozmiar: 5 MB, format, jpg lub pdf.

 

  1. Opiekun uczestnika zobowiązuje się do przesłania w formie elek­tronicznej maksymalnie dwóch fotografii, które po zakończeniu konkursu nie podlegają zwrotowi.

 

  1. Każda praca powinna w nazwie zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł – jak we wzorze: jan_kowalski_śnieg

 

  1. Do pracy należy załączyć wypełniony druko­wanymi literami i podpisany przez opiekuna prawnego formularz zgłoszeniowy i przesłać na e-maila naszej szkoły – [email protected]

 

  1. Prace wraz z czytelnie wypełnionym formularzem zgłoszenio­wym należy nadsyłać do 17.02 2021 r. ewentualnie dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 

  1. Najciekawsze prace będą wysłane na wojewódzki konkurs fotograficzny. Organizatorem tego konkursu jest: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

 

Zapraszają nauczyciele świetlicy.