Szkolny konkurs literacko – plastyczny „ DROGA KRZYŻOWA”

08-03-21 Administrator 0 comment

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy do udziału w konkursie literacko – plastycznym „ Droga Krzyżowa”.

Koordynatorzy konkursu: p. Agnieszka Pielacka, p. Katarzyna Słomińska, ks. Damian Kuna

Czas trwania konkursu: 04 marca 2021 – 15 marca 2021

Cele konkursu:

– zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej,

– rozwijanie zainteresowań plastycznych,

– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów,  a także popularyzowanie własnego

warsztatu pracy,

– interdyscyplinarność przedmiotowa.

Zasady konkursu:

1. Konkurs „DROGA KRZYŻOWA” odbywa się w dwóch kategoriach:

– literackiej,

– plastycznej.

2. Konkurs literacki adresowany jest do uczniów klas 4-8 SP w Zbicznie

Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów klas 0 , 1-3 SP w Zbicznie

3. Zadaniem ucznia w kategorii literackiej jest napisanie własnych rozważań do wybranej stacji

Drogi Krzyżowej.

Zadaniem ucznia w kategorii plastycznej jest wykonanie ilustracji wybranej, jednej ze stacji

Drogi Krzyżowej.

4. Praca plastyczna musi być wykonana w formacie A4, w dowolnej technice.

Opatrzona metryczką z:

– imieniem i nazwiskiem, klasą

5. Rozważania muszą zawierać 100-120 słów.

6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację z

podaniem nazwiska.

7. Kryteria oceniania pracy plastycznej:

– plastyczne ujęcie tematu,

– kolorystyka barw,

– technika pracy,

– estetyka wykonania.

Kryteria oceniania pracy literackiej:

– poprawność stylistyczna i językowa,

– poziom literacki,

– kompozycja,

– samodzielność.

8. Prace w dwóch kategoriach zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Organizatorzy:

A.Pielacka, K.Słomińska, ks.D. Kuna