Światowy Dzień Ziemi 2021

14-04-21 Administrator 0 comment

 

Konkurs !!!
Światowy Dzień Ziemi 2021 – „Przywróć naszą Ziemię”
Na całym świecie Dzień Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia. Dzień Ziemi to międzynarodowe święto, które ma na celu promowanie postaw proekologicznych i proklimatycznych. Jest ono wspaniałą okazją, by nagłośnić globalne problemy Ziemi. Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”.
W związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi Brodnicki Park Krajobrazowy zaprasza do udziału w konkursie na wykonanie plakatu nawiązującego do tegorocznego hasła „Przywróć naszą Ziemię”. Praca powinna być wykonana w formacie A3 dowolną technika plastyczną.
Celem konkursu jest pokazanie, że drobne czynności proekologiczne, które mogą wydawać się nieistotne, w perspektywie czasu przynoszą pozytywne efekty.
Konkurs skierowany jest dla uczniów klas szkół podstawowych.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
• Uczniowie klas I-III
• Uczniowie klas IV-VIII
Zdjęcia wykonanych plakatów należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] do dnia 20.04.2021 roku.
Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na

oraz na stronie internetowej http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/bpk

Autorzy trzech najciekawszych prac otrzymają nagrody.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców
i przyznania nagród w konkursie.