STOP PRZEMOCY

13-06-21 Administrator 0 comment

W dniu 9 czerwca 2021r. uczniowie klas 6c,7a, 7b,8a , 8b wzięli udział w warsztatach na temat ” STOP PRZEMOCY” . Uczestnicy poznali przyczyny i skutki przemocy fizycznej, psychicznej , społecznej, cyberprzemocy. Po wspólnej dyskusji wyciągnęli właściwe wnioski. Efektami warsztatów były wykonane przez uczniów prace plastyczne oraz ułożone hasła, których tematyka, wyrażone emocje z pewnością przekonają społeczność szkolną do pozytywnego zachowania. Warsztaty z uczniami przeprowadziła Barbara Kopańska -nauczyciel przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w placówce.