Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych w trzecim tygodniu września

17-09-21 Administrator 0 comment

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od kuratorów oświaty na podstawie danych od dyrektorów szkół i placówek, 13 września br. w trybie stacjonarnym pracowało prawie sto procent szkół i przedszkoli (99,5%).

Stacjonarnie działa 15 411 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych), co stanowi 99,9 proc. wszystkich. W placówkach tych stacjonarnie uczy się niemal 100 proc. dzieci. Dwa przedszkola pracują zdalnie, hybrydowo – 17 placówek (zdalnie lub hybrydowo uczy się w nich w sumie 384 przedszkolaków).

Na 14 413 szkół podstawowych stacjonarnie funkcjonuje 14 315 szkół, co stanowi 99,3 proc. wszystkich. Zdalnie pracuje 1 szkoła, 97 prowadzi lekcje hybrydowo. W sumie zdalnie lub hybrydowo uczy się 3 676 dzieci i młodzieży, tj. 0,1 proc. wszystkich uczniów.

Ponad 99,3% szkół ponadpodstawowych działa w trybie stacjonarnym. Na szkolne zajęcia stacjonarnie uczęszcza 99,9 proc. uczniów z tego typu szkół. Żadna szkoła ponadpodstawowa nie pracuje zdalnie. Hybrydowo zajęcia prowadzi 57 szkół, w których w trybie hybrydowym uczy się 1 947 uczniów.

Dane te dotyczą szkół i placówek, w których właściwy powiatowy inspektor sanitarny – po szczegółowym przeanalizowaniu sytuacji – wydał pozytywną opinię w sprawie zawieszenia zajęć na czas określony.

Monitorujemy sytuację w szkołach i placówkach. Bezpieczeństwo uczniów, rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli jest dla nas najważniejsze.

Przypomnijmy, że przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne i wytyczne, które pozwalają na wprowadzenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Dzięki temu dyrektorzy szkół i placówek dostali narzędzia pozwalające na odpowiednią organizację zajęć, szczególnie, jeśli sytuacja epidemiczna zagraża zdrowiu uczniów.

Podobnie jak w roku ubiegłym, po otrzymaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego dyrektorzy mogą po zawieszeniu zajęć wprowadzać model mieszany pracy szkoły i placówki czy nauczania zdalnego. Są to elastyczne rozwiązania, które mogą być odpowiednio dostosowywane do skali zagrożenia i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki