Razem na Święta

22-12-21 Administrator 0 comment

 

Informujemy, iż uczniowie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich  w Zbicznie przystąpili do udziału w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej Bądźmy “Razem na Święta”.

Głównym celem  inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

Od lat w naszej szkole podejmujemy szereg działań wolontariackich, charytatywnych i integracyjnych – zarówno przed Świętami, jak i przez cały rok szkolny. Nasze działania realizowane  w ramach szkolnego koła „ Caritas”  i koła wolontariatu zostały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. W kształtowaniu postaw i wartości w młodym pokoleniu zależy nam jednocześnie na budowaniu wspólnoty i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Zwracamy się ku potrzebującym – tym bliskim i tym dalekim.

Zrealizowaliśmy ważne przedsięwzięcia przedświąteczne:
• AKCJA “KARTKA PEŁNA NADZIEI”

Uczniowie wykonali kartki świąteczne, które wysłane staną się chwilą radości i pamięci w szczególnych dniach świątecznych dni.
• Z KOLĘDĄ DO UBOGICH, CHORYCH I SAMOTNYCH

Uczniowie zaśpiewali kolędy, które razem z nimi zaśpiewają osoby z DPS w Wichulcu.
• “GRAJEM Z MIKOŁAJEM!” – MIKOŁAJKOWE GRY

Nauczyciele wraz z uczniami przygotowali gry i szarady mikołajkowe, które odbyły się w naszej szkole.
• SZKOLNE JASEŁKA “NIEBIAŃSKA MISJA”

Uczniowie w wersji online przedstawili jasełka misyjne.
• KLASOWE MIKOŁAJKI I WIGILIE

Chcemy, aby szkoła otwierała się na współpracę ze środowiskiem lokalnym, a uczniowie dostrzegali potrzeby i problemy innych ludzi.

Z uwagi na trwający stan epidemii działania w ramach akcji „Razem na Święta” odbyły się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.