Lektury dostępne

01-04-22 Administrator 0 comment

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Zemsta” Aleksandra Fredry, wybrane wiersze Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i legendy polskie to tylko niektóre spośród 30 nowych tytułów, które zostały udostępnione w serii Lektury dostępne. Są to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi. Lektury dostępne zostały opracowane z myślą o uczniach mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu.

Nowe tytuły w serii Lektury dostępne

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępniliśmy 30 nowych Lektur dostępnych. Są wśród nich:

 • Hans Christian Andersen, „Calineczka”,
 • Hans Christian Andersen, „Syrena”,
 • Krzysztof Kamil Baczyński, „Elegia o … [chłopcu polskim]”,
 • Krzysztof Kamil Baczyński, „Z głową na karabinie”,
 • Władysław Bełza, „Katechizm polskiego dziecka”,
 • Władysław Bełza, „W podziemiach Wawelu”,
 • Frances Hodgson Burnett, „Tajemniczy ogród”,
 • Aleksander Fredro, „Zemsta”,
 • Franciszek Karpiński, „Pieśń o narodzeniu Pańskim (Bóg się rodzi…)”,
 • Jan Kochanowski, „Do fraszek (Fraszki moje, coście mi dotąd zachowały…)”,
 • Jan Kochanowski, „Do paniej (Pani jako nadobna, tak też i uczciwa!)”,
 • Jan Kochanowski, „Do przyjaciela (Jednego chcieć i nie chcieć to społeczność prawa…)”,
 • Jan Kochanowski, „Na swoje księgi”,
 • Jan Kochanowski, „Tren VIII”,
 • Jan Kochanowski, „Tren XIX albo Sen”,
 • Jan Kochanowski, „O fraszkach (Najdziesz tu fraszkę dobrą, najdziesz złą i śrzednią…)”,
 • Jan Kochanowski, „O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy…)”,
 • Bolesław Leśmian, „Dusiołek”,
 • Bolesław Leśmian, „Dziewczyna”,
 • Bolesław Leśmian, „Urszula Kochanowska”,
 • Jerzy Liebert, „Pan Bóg i bąki”,
 • Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”,
 • Adam Mickiewicz, „Romantyczność”,
 • Adam Mickiewicz, „Świteź”,
 • Cyprian Kamil Norwid, „Bema pamięci żałobny rapsod”,
 • Cyprian Kamil Norwid, „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie”,
 • Cyprian Kamil Norwid, „Moja piosnka”,
 • Juliusz Słowacki, „Testament mój”,
 • Mark Twain, „Przygody Tomka Sawyera”,
 • „Wybrane legendy polskie: Legenda o Lechu, Czechu i Rusie, Legenda o Piaście, Legenda o Popielu, Legenda o Kraku i smoku wawelskim”.

Czym są Lektury dostępne?

Lektury dostępne to seria multimedialnych lektur szkolnych. Jest to nowoczesna pomoc skierowana do uczniów, którzy mają trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Seria umożliwia edukację językową i polonistyczną oraz pozwala na usystematyzowanie wiedzy dzięki materiałom ćwiczeniowym. Służą one utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Cykl został opracowany na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki przez zespół doświadczonych ekspertów współpracujących z Pracownią Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. W przygotowaniu tłumaczeń na polski język migowy (PJM) uczestniczyli głusi użytkownicy tego języka będący wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego.

Seria to pierwsze w Polsce multimedialne lektury szkolne łączące różne sposoby rozumienia tekstu:

 • tekst czytany,
 • tekst migany w polskim języku migowym (PJM),
 • tekst łatwy do czytania (ETR),
 • tekst wspomagany komunikacją wykorzystującą symbole (tablice komunikacyjne wykorzystujące piktogramy PCS),
 • historia obrazkowa z tekstem – komiks.

Lektury dostępne umożliwiają samodzielny dostęp do literatury pięknej, dziecięcej i młodzieżowej zarówno uczniom pełnosprawnym (załączony oryginały tekst lektury), jak również z różnymi rodzajami niepełnosprawności (adaptacje).

Łatwiejszy i innowacyjny dostęp do tekstów literackich

Uczniowie z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu, w tym uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją, często mają utrudniony dostęp do tekstów literackich. Barierę w pracy z tekstami lektur może stanowić w szczególności język utworów zawierający archaizmy i słownictwo rzadko obecne w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Problemem bywa też sam charakter utworów. Pełny odbiór literatury pięknej (zwłaszcza dzieł poetyckich) wymaga od czytelnika znajomości konwencji tekstu literackiego i odpowiednio rozwiniętych kompetencji poznawczych. Trudności w komunikowaniu się powodują, że wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest pozbawionych możliwości obcowania z kanonem literatury polskiej, a tym samym z dużym fragmentem kultury narodowej.

Lektury dostępne mają za zadanie przeciwdziałać temu wykluczeniu. Wzbogacenie ich o filmy z tłumaczeniami na polski język migowy PJM to znacząca pomoc w pełnym i dokładnym zrozumieniu treści. Oprócz realizacji zadań szkolnych uczeń rozwija biegłość w zakresie języka polskiego oraz języka migowego.

Teksty literackie wybrane z listy lektur podstawy programowej zostały wzbogacone materiałami ćwiczeniowymi i opracowane tak, aby udostępnić ich treść uczniom ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi. Do każdego utworu powstał pakiet materiałów ćwiczeniowych, który składa się z:

 • aplikacji multimedialnej z tłumaczeniem na polski język migowy (PJM),
 • tekstu łatwego do czytania (ETR),
 • opracowania graficznego w formie komiksu,
 • kart pracy,
 • tablic komunikacyjnych wykorzystujących piktogramy Picture Communication Symbols (PCS),
 • kart pracy zawierających piktogramy PCS.

Tak zróżnicowany zestaw materiałów pozwala na wybór tych, które najlepiej odpowiadają potrzebom konkretnego ucznia, a tym samym umożliwiają zindywidualizowanie procesu nauczania. Wszystkie materiały zostały przygotowane z uwzględnieniem wytycznych edytorskich i językowych, jak i wytycznych do uniwersalnego projektowania graficznego podręczników powstałych we współpracy ministra do spraw oświaty i wychowania z wydawcami podręczników oraz ze specjalistami zajmującymi się dostosowaniem podręczników do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych.

Materiały

Słowniczek