Zamówienia poniżej 130 tys zł netto

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek do Zespołu Szkół w Zbicznie”.

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek do Zespołu Szkół w  Zbicznie”. (pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. (doc)

Załącznik nr 2 – Wzór umowy (doc)

 

Ogłoszenie nr 1/2022 Dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie z dnia 21 września 2022 roku o unieważnieniu postępowania o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł na realizację zadania pn. „Sukcesywna dostawa węgla ekogroszek do Zespołu Szkół w Zbicznie”. (pdf)

 

 

Tytuł dokumentu: Zamówienia poniżej 130 tys zł netto

Osoba sporządzająca dokument: Wojciech Żurański

Osoba wprowadzająca dokument: Wojciech Żurański

Utworzono:

Ostatnia aktualizacja: