Dokumenty i druki szkolne. Dane szkoły.

Dane szkoły

Dane do wystawienia faktury:

Nabywca:

Gmina Zbiczno

ul. Szosa Brodnicka 53

87-305 Zbiczno

NIP 874-16-83-628

Odbiorca:

Zespół Szkół w Zbicznie

ul. Szosa Brodnicka 77

87-305 Zbiczno

 

Szybka wizytówka naszej szkoły – kod QR:

 

 

Dane przetwarzane są w celu umożliwienia odpowiedzi na przesłaną korespondencję e-mail. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Zbicznie. Dane kontaktowe do korespondencji z Administratorem: 87-305 Zbiczno ul. Szosa Brodnicka 77;   tel. +48 56 49 393 10.  Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez e-mail: [email protected]

 

ZOBACZ CAŁOŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

 

Dokumenty i druki szkolne

NAZWA DOKUMENTU
Statut Przedszkola w Zbicznie
Statut Zespołu Szkół w Zbicznie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich z aneksem
Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Zespole Szkół w Zbicznie
System pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wspierania uczniów Zespołu Szkół w Zbicznie
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) z aneksem
Roczny plan pracy szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Zbicznie
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i załączniki

Regulamin świetlicy szkolnej
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Zbicznie
Polityka bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym