Dokumenty i druki szkolne. Dane szkoły

Dane szkoły

Dane do wystawienia faktury:

Nabywca:

Gmina Zbiczno

ul. Szosa Brodnicka 53

87-305 Zbiczno

NIP 874-16-83-628

Odbiorca:

Zespół Szkół w Zbicznie

ul. Szosa Brodnicka 77

87-305 Zbiczno

 

Szybka wizytówka naszej szkoły – kod QR:

 

1,5 % PODATKU DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBICZNIE!
nr KRS 0000121592 cel szczegółowy – “dla Zespołu Szkół w Zbicznie”

Zachęcamy do finansowego wsparcia szkoły. Dzięki pozyskanym
funduszom poszerzymy wachlarz uroczystości szkolnych i konkursów oraz wzbogacimy naszą szkołę o dodatkowe pomoce dydaktyczne.

 

Dane przetwarzane są w celu umożliwienia odpowiedzi na przesłaną korespondencję e-mail. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Zbicznie. Dane kontaktowe do korespondencji z Administratorem: 87-305 Zbiczno ul. Szosa Brodnicka 77;   tel. +48 56 49 393 10.  Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez e-mail: [email protected]

 

ZOBACZ CAŁOŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

 

Statut Przedszkola w Zbicznie

do pobrania w pliku pdf

 

 

 

Statut Zespołu Szkół w Zbicznie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich

do pobrania w pliku pdf

 

 

 

Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Zespole Szkół w Zbicznie

do pobrania w pliku pdf

 

System pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wspierania uczniów Zespołu Szkół w Zbicznie

do pobrania w pliku pdf

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Zbicznie

do pobrania w pliku pdf

 

Standardy ochrony małoletnich w Zespole Szkół w Zbicznie

do pobrania w pliku pdf

 

Regulamin świetlicy szkolnej

do pobrania w pliku pdf

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Zbicznie

do pobrania w pliku pdf

 

Polityka bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym

do pobrania w pliku pdf

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

do pobrania w pliku pdf