Rada pedagogiczna

 

Nazwisko Imię                   e-mail
mgr Budzich Wioletta [email protected]
mgr Czyża Magdalena [email protected]
mgr Dobrowolska Veronika [email protected]
mgr Domagalska Jolanta [email protected]
mgr Gierszewska Marlena [email protected]
mgr Grzybowska Anita [email protected]
mgr Hartka Joanna [email protected]
mgr Jamroży Marta [email protected]
mgr Janczak Adrian [email protected]
mgr Jasieniecka Longina [email protected]
mgr Kalisz Agnieszka [email protected]
mgr Kędziorska Grażyna [email protected]
mgr Kędziorska Wioletta [email protected]
mgr Kozikowska Danuta [email protected]
mgr ks.Kuna Damian [email protected]
mgr Laskowski Rafał [email protected]
mgr Lewińska Monika [email protected]
mgr Mówińska Katarzyna [email protected]
mgr Nowatkowska Krystyna [email protected]
mgr Okońska Jolanta [email protected]
mgr Pielacka Agnieszka [email protected]
mgr Romanowska Agnieszka [email protected]
mgr Rzemińska Iwona [email protected]
mgr Pomianowska Urszula [email protected]
lic.Słomińska Katarzyna [email protected]
mgr Stawska-Pikulska Magdalena [email protected]
mgr Steckowska Monika [email protected]
mgr Szwaracka Iwona [email protected]
mgr Warmiński Tomasz [email protected]
mgr Wołowska Katarzyna [email protected]
mgr Wójcik Grażyna [email protected]
mgr Wójcik Marek [email protected]
mgr Żurański Wojciech [email protected]