Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Zbicznie

na rok szkolny 2021/2022

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania
Zgłoszenie  do klasy 1  szkoły podstawowej.
Załącznik nr 1 do zgłoszenia kandydata do klasy 1
Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 1
Załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa do zespołu szkół, do którego zostaje złożony wniosek.
Załącznik nr 2 do wniosku – oświadczenie o zatrudnieniu jednego z rodziców w obwodzie zespołu szkół.
Załącznik nr 3 do wniosku – oświadczenie o zamieszkaniu krewnych w obwodzie szkoły.

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast