Rekrutacja – Przedszkole

Rekrutacja do Przedszkola w Zbicznie

  na rok 2024/2025

Pliki do pobrania  
Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola
Karta zgłoszenia dziecka sześcioletniego
Załącznik nr 1 – oświadczenie o wielodzietności
Załącznik nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu
Załącznik nr 3 – oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym przez obojga rodziców
Załącznik nr 4 – oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryterium dziecko ma rodzeństwo będące wychowankiem przedszkola
Załącznik nr 5 – oświadczenie wnioskodawcy o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim / wsparciem asystenta rodziny
Załącznik nr 6 – oświadczenie o zamieszkaniu kandydata do przedszkola w odległości do 3 km  od przedszkola
Załącznik nr 7 – deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej bezpłatnego czasu

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania