Pracownicy

Zatrudnienie pracowników Zespołu Szkół w Zbicznie w roku szkolnym 2019/2020:

Lista nauczycieli

L.p
Imię i nazwisko
 1  Agnieszka Kalisz
 2  Monika Ośwałdowska-Kania
 3  Monika Goździkowska
 4  Monika Choszczewska
 5  Monika Steckowska
 6  Wioletta Budzich 
 7  Anita Grzybowska
 8  Longina Jasieniecka
 9  Grażyna Kędziorska
 10  Bernadeta Kleinowska
 11  Joanna Hartka
 12  Anita Małkowska
 13  Grażyna Nawacka
 14  Krystyna Nowatkowska
 15  Anna Sarnowska
 16  Katarzyna Słomińska
 17  Magdalena Stawska-Pikulska
 18  Katarzyna Wołowska
 19  Grażyna Wójcik
 20  Marek Wójcik
 21  Maria Zajda
 22  Wojciech Żurański
 23  Veronika Dobrowolska
 24  ks. Krzysztof Dębiec
 25  Adrian Janczak
 26  Marlena Gierszewska
 27  Wioletta Kędziorska
 28  Danuta Kozikowska
 29  Urszula Pomianowska
 30  Rafał Laskowski
 31  Monika Lewińska
 32  Marta Jamroży
 33  Barbara Michalak
 34  Jolanta Okońska
 35  Agnieszka Pielacka
 36  Jolanta Wojtkiewicz
 37  Anna Stawicka
 38  Iwona Szwaracka
 39  Agata Fafińska
 
 

Zatrudnienie pracowników Zespołu Szkół w Zbicznie w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Małgorzata Misiuro-Rostkowska – sekretarz szkoły
  2. Katarzyna Jesionkowska – pomoc nauczyciela/robotnik gospodarczy
  3. Danuta Jamroży – robotnik gospodarczy
  4. Zenobia Zarębska – robotnik gospodarczy
  5. Małgorzata Wojtaszek – robotnik gospodarczy
  6. Bogumiła Ziółkowska – pomoc nauczyciela
  7. Natalia Olszewska – robotnik gospodarczy
  8. Henryk Szpakowski – robotnik gospodarczy