Sukcesy klasa III

20-02-13 Administrator 0 comment

Nasze sukcesy

1.W konkursie organizowanym przez Brodnicki Dom Kultury pod hasłem „Najpiękniejszy anioł świąteczny” uczennica klasy  III Kinga Słomińska zdobyła wyróżnienie .

 

2. W powiatowym konkursie „ Maszyny przyszłości”  organizowanym  przez Zespół Szkół  w Pokrzydowie I miejsce w kategorii klas I-III zajął Dominik Sontowski ,a Radosław Rotzoll otrzymał wyróżnienie. Obaj chłopcy uczęszczają do klasy III.

 

3. 7 stycznia 2013 – 12 uczniów z klasy III wzięło udział w ogólnopolskiej olimpiadzie” Olimpusek”.

Uczniowie rozwiązywali test zawierający 21 pytań o różnej skali trudności poruszających zagadnienia Edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Na wyniki olimpiady musimy poczekać do marca. Liczymy na sukces.

 

4. Aż 11 osób otrzymało tytuł „ Klasowego baśniopisarza” w konkursie klasowym na najładniej napisaną baśń H.Ch. Andersena. Zwycięzcy to D.Kwaśniewski, N.Budzich, B.Piontkowski, B.Biegański, K.Słomińska, W.Dardzińska, M.Tyburski, K.Gniazdowska, P.Czupryńska, K.Sendzikowska, R.Rotzoll.

 

 

5. Uczniowie klasy III należą do „Kosmicznego Klubu matematycznego”. Jego członkowie rozwiązują dodatkowe zadania matematyczne umieszczone na stronie www.kosmikus.pl oraz przygotowywane przez nauczyciela, zdobywając w ten sposób punkty umożliwiające zdobycie tytułu „ Nieziemskiego matematyka”. Pracujemy wytrwale od października do końca roku szkolnego.

 

 

6. Uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią A. Grzybowską  podjęli wyzwanie i zgłosili swój udział w ogólnopolskim konkursie „Planeta energii”. Zadaniem było przeprowadzenie szeregu zajęć dotyczących zagadnień związanych z energią elektryczną. Dzieci miały szanse zdobyć wiedzę teoretyczną jak i praktyczną podczas doświadczeń w realizacji, których pomogły uczennice klasy IV pod okiem p. M. Zajdy. Klasa III  chętnie dzieliła się zdobytą wiedzą z całą społecznością uczniowską poprzez pokazowe lekcje, gazetki, konkurs plastyczny : Elektrownie=prąd, zbiórkę baterii i elektrośmieci . Odwiedziliśmy również Urząd Gminy gdzie p.K.Kwiatkowska przybliżyła nam temat segregacji śmieci w naszej gminie, konieczność oddawania baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do odpowiednich punktów składowania.

Zorganizowaliśmy również happening w szkole i we wsi, podczas którego zachęcaliśmy wszystkich, rozdając ulotki, do racjonalnego korzystania z energii elektrycznej.

Anita Grzybowska