Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej

im. Noblistów Polskich

w Zbicznie

Wybory do SU

Opiekunowie

Longina Jasieniecka

Bernadeta Kleinowska

Adrian Janczak