Biblioteka szkolna

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

w roku szkolnym 2022/2023 jest czynna

ważny od 07.11.2022 r.

PONIEDZIAŁEK

7.45 – 8.45

9.50 – 12.50

WTOREK

9.50 – 11.50

ŚRODA

7.50 – 11.50

CZWARTEK

PIĄTEK

7.45 – 12.45

 

 

Kilka słów o bibliotece szkolnej.

Biblioteka szkolna jest ważnym miejscem informacji dla nauczycieli i uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej. Gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały, informując o nich i udostępniając je osobom zainteresowanym.
Biblioteka szkolna w Zbicznie zajmuje jedno odnowiome pomieszczenia. Pełni funkcję wypożyczalni i czytelni. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
W czytelni prowadzone są zajęcia dla uczniów.
Oprócz książek w bibliotece znajdują się również kasety VHS, płyty DVD i CD, z których również mogą korzystać wszyscy chętni.
Na miejscu w bibliotece można poczytać nie tylko książkę, ale też czasopisma prenumerowane przez szkołę. 

4 października  uczniowie klas drugich  wzięli udział w zajęciach, podczas których zostali zapoznani z regulaminem  biblioteki szkolnej i jej księgozbiorem. Następnie odbyło się pasowanie na czytelnika, w czasie którego drugoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą szanowali książki i sumiennie wypełniali obowiązki czytelnika. Aby wziąć jednak udział w pasowaniu, uczniowie musieli dobrze wykonać zadanie polegające na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytania związane z biblioteką i książkami. Egzamin zdali celująco. Dzieci wypożyczyli swoje pierwsze książki. Na zakończenie otrzymali  dyplomy i pozowali do wspólnego zdjęcia.