Historia szkoły

Budynek Zespołu Szkół w Zbicznie

Według zapisu w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. Bronisława Chlebowskiego, t.XIV s. 535, Warszawa 1895 r., można przyjąć istnienie szkoły trzyklasowej w Zbicznie już w 1885 r. Uczęszczali do niej uczniowie wyznania rzymsko-katolickiego, ewangelickiego i żydowskiego. Do wybuchu II wojny światowej funkcjonowała 4-oddziałowa, siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Zbicznie. Taką nazwę nosiła jeszcze do roku szkolnego 1966/67.

W związku z wprowadzoną reformą oświaty, w Zbicznie rozpoczęto naukę w ośmioklasowej szkole podstawowej. Zajęcia odbywały się wówczas w dwóch budynkach, w których do dyspozycji uczniów było pięć izb lekcyjnych. Budowa nowej szkoły przy wydatnej pomocy rodziców rozpoczęła się w 1968 r., a już w styczniu 1969 r. Uczniowie i nauczyciele przenieśli się do nowo wybudowanej placówki. Budowę szkoły zainicjował ówczesny jej kierownik, pan Alojzy Urbański. W 1970 r. uczniowie mogli rozwijać sportowe aspiracje w nowoczesnej sali gimnastycznej. W 1973 r. w związku z reformą administracyjną w Zbicznie zostaje utworzona Zbiorcza Szkoła Gminna, o której od klasy czwartej dojeżdżają uczniowie ze Żmijewa, a następnie z Cichego i Sumówka.

W 1976 r. zostało oddane do użytku drugie skrzydło szkoły a w 2001r. powstał budynek gimnazjum. Przez lata istnienia placówki, jej kierownikami, a później dyrektorami byli: w okresie przedwojennym; pan Jankowski, pan Bolesław Kwela, pan Bronisław Piotrowicz; natomiast po wojnie kolejno szkołą zarządzali; ppr Franciszek Nastrożny, pani Władysława Góralska, pan Jan Gęstwicki (najdłużej pełnił tę funkcję bo od 1947 r. do 1967 r.), pan Alojzy Urbański, pan Benedykt Szulwic, pan Wiesław Rapsiewicz, pani Alicja Gniewek, pan Stanisław Lipski, pan Jerzy Zajda, pan Krzysztof Bartoszewski, pani Maria Zajda, pani Izabela Staniek, pani Krystyna Nowatkowska, pani Halina Murlik a obecnie Zespołem Szkół w Zbicznie kieruje pani Urszula Pomianowska.

opracowała M. Kłosińska

zmiany wprowadził 26.08.2019r. W. Żurański

Galeria