Dokumenty i druki szkolne. Dane szkoły

 Dane szkoły

Szybka wizytówka naszej szkoły – kod QR:

Dane przetwarzane są w celu umożliwienia odpowiedzi na przesłaną korespondencję e-mail. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Zbicznie. Dane kontaktowe do korespondencji z Administratorem: 87-305 Zbiczno 150;   tel. +48 56 49 393 10.  Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez e-mail: [email protected]

ZOBACZ CAŁOŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

 

 

Dokumenty i druki szkolne

https://www.zszbiczno.pl/wp-content/uploads/2021/10/Statut.pdf​

  NAZWA DOKUMENTU
Statut Przedszkola w Zbicznie z aneksem
 Statut Szkoły Podstawowej w Zbicznie
 Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Zespole Szkół     w Zbicznie  
System pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wspierania uczniów Zespołu Szkół w Zbicznie
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO)
Roczny plan pracy szkoły
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Zbicznie doc.gif - 1.18 Kb
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych doc.gif - 1.18 Kb
Regulamin pracy doc.gif - 1.18 Kb
Regulamin świetlicy szkolnej doc.gif - 1.18 Kb
Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Zbicznie doc.gif - 1.18 Kb
 Polityka bezpieczeństwa i ochrony przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym

 

 

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast