Rada Rodziców

SKŁAD  ZARZĄDU  RADY RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Przewodnicząca –  Marta Gajda

Zastępca przewodniczącej – Magdalena Golubska

Skarbnik – Izabela Kessler – Fanslau

Sekretarz – Renata Krzyżanowska

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast