Ku przyszłości dla ósmoklasistów

Serdecznie zapraszamy do udziału w “DRZWIACH OTWARTYCH” w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu,
które odbędą się 17.05.2021 r. od godziny 9:00 w formie online.

 

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej III LO w Brodnicy https://liblink.pl/cMMfHBy0Vq szkolnego Facebooka https://liblink.pl/sFm6Is8u0o oraz do obejrzenia filmów, które uczniowie nagrali, aby zaprezentować swoją szkołę https://liblink.pl/IGnkQn5m7F

A to wirtualne drzwi otwarte w III LO w Brodnicy: https://liblink.pl/pDW78qU0En

 

 

 

 

 

pod linkiem

https://www.facebook.com/ckziubrodnica/posts/299479668455003

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek). Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

 • o 60 minut – w przypadku języka polskiego,
 • o 50 minut – w przypadku matematyki oraz,
 • o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

W 2021 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 360 400 uczniów z prawie 12 700 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 081 000 arkuszy.

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 115 różnego rodzaju arkuszy, w tym:

 • 59 arkuszy z języka polskiego i matematyki w języku polskim i litewskim

oraz

 • 56 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych.

Największa grupa ósmoklasistów (96,66%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,92% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,42% ósmoklasistów.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz eksternistycznych. Dokument został podzielony na 6 sekcji. W wytycznych znalazły się m.in. informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń czy dodatkowe procedury bezpieczeństwa.

Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów – podział
Wytyczne zostały podzielone na 6 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

 • w Sekcji 1 – podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów;
 • w Sekcji 2 – wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
 • w Sekcji 3 – wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
 • w Sekcji 4 – wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
 • w Sekcji 5 – wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
 • w Sekcji 6 – wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego, u obserwatora lub u zdającego.

W dokumencie oznaczono wytyczne, o których zdający powinni zostać poinformowani przed egzaminem, a także informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej / w miejscu przeprowadzania egzaminu.

W materiale znalazły się także dodatkowe instrukcje związane z koniecznością wprowadzenia szczegółowych rozwiązań powiązanych z daną wytyczną. Są to np. szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa.

Materiały

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

 

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ckziubrodnica/posts/289094916160145

 

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu zaprasza na Wirtualne Drzwi Otwarte, które odbędą się 16 kwietnia 2021 r. od godz. 17.30

Ze studia w szkole połączymy się z Nauczycielami, Uczniami i Absolwentami naszej szkoły, którzy opowiedzą o poszczególnych profilach i kierunkach kształcenia oraz w jakie inicjatywy angażuje się cała społeczność szkolna.

Ważnym punktem wydarzenia będzie szkolenie z elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych przeprowadzone przez dr Beatę Trapnell, Przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej, w którym Kandydaci i ich Rodzice i Opiekunowie dowiedzą się, jak bezstresowo przejść przez wszystkie etapy rekrutacji.

Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo na kanałach Facebook oraz YouTube szkoły oraz zadawania pytań, na które odpowiedzą nasi eksperci.

Do zobaczenia 16 kwietnia 2021 r. od 17.30!

LINKI DO TRANSMISJI:

https://www.youtube.com/channel/UCu1x1bahlLLcVFe-MpbZhCw

https://www.facebook.com/8lo.torun

 

Zapraszam do zapoznania się ofertą Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu

http://zsis.edu.pl/p,55,konkurs-przyrodniczo-techniczny-od-przyrodnika-do-technika-iv-edycja-2021

 

oraz Wojskowego Liceum Informatycznego w Warszawie

 

Liceum Ogólnokształcące Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach zaprasza do obejrzenia oferty jedynej w Polsce skoszarowanej szkoły średniej.
W szkole uczą się uczniowie z całej Polski. Liceum Kadetów RP to taka szkoła, gdzie po 12 dniach służby przygotowawczej można trafić bezpośrednio np. do wojska.
Szkoła jest publiczna i nie ma opłat czesnego, nawet za dodatkowe zajęcia, chociażby jazdę konną.
Zapraszamy na stronę szkoły oraz drzwi otwarte – 24 kwietnia lub 15 maja.

http://zspimslipiny.pl/

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast