Karta rowerowa

Kurs przygotowawczy na kartę rowerową

rok szkolny 2017/2018

(aktualizacja 12.04.2018)

 

Przykładowe 4 testy na kartę rowerową:

 Testy na kartę rowerową  TEST NR 1  TEST NR 2
 WERSJA A    
 WERSJA B    

 

Odpowiedzi do testów oraz wzory karty odpowiedzi:

 Testy na kartę rowerową  TEST NR 1  TEST NR 2
 WERSJA A i B    

 

 

Część teoretyczną egzaminu dla osób szkolonych przeprowadza się w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań. Polega on na wybraniu jednej prawidłowej z trzech możliwych odpowiedzi. Czas trwania części teoretycznej egzaminu wynosi 35 minut. Wynik części teoretycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin odpowiedziała prawidłowo na co najmniej 20 pytań. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu. Część praktyczną egzaminu przeprowadza się przy użyciu roweru jednośladowego. W przypadku osób szkolonych o ograniczonej sprawności ruchowej dopuszcza się przeprowadzenie części praktycznej egzaminu przy użyciu roweru wielośladowego. Czas trwania części praktycznej egzaminu wynosi 10 minut. Wynik części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

 

 

Co powinieneś wiedzieć na kartę rowerową:

BUDOWA ROWERU I OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE ROWERU:

 

ZNAKI ZAKAZU:

ZNAKI OSTRZEGAWCZE:

 

ZNAKI INFORMACYJNE

ZNAKI NAKAZU

 

ZNAKI POZIOME

 

PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU:

a)  Na tym skrzyżowaniu najpierw przejedzie pojazd A, potem pojazd B a na końcu pojazd C:

 

 

b)  Na tym skrzyżowaniu najpierw przejedzie pojazd A, potem pojazd B a na końcu pojazd C:

 

 

c)  Na tym skrzyżowaniu najpierw przejedzie pojazd A, potem pojazd B a na końcu pojazd C:

 

d)  Na tym skrzyżowaniu najpierw przejedzie pojazd C, potem pojazd A a na końcu pojazd B:

 

e)  Na tym skrzyżowaniu najpierw przejedzie pojazd C, potem pojazd B a na końcu pojazd A:

 

f)  Na tym skrzyżowaniu najpierw przejedzie pojazd C, potem pojazd A a na końcu pojazd B:

 PLIKI DO POBRANIA

 KARTA ROWEROWA – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Z PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO
 SKRZYŻOWANIA DROGOWE
 ZASADY RUCHU DROGOWEGO DOTYCZĄCE ROWERZYSTÓW
 BUDOWA ROWERU – UKŁAD JEZDNY, HAMULCOWY, OŚWIETLENIOWY I ELEKTRYCZNY
 PIESZY, ROWERZYSTA I MOTOROWERZYSTA W RUCHU DROGOWYM
 PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU
 ZNAKI DROGOWE
 ZASADA OGRANICZONEGO ZAUFANIA, CZYLI PRZESTROGI DLA KORZYSTAJĄCYCH Z DROGI

 

Zapraszam do sprawdzenia swojej wiedzy!

Pod linkiem:

http://brd.andrej.edu.pl/

znajdziecie TESTY NA KARTĘ.

W dziale TRENING możecie rozwiązywać zadania z zakresu wychowania komunikacyjnego.

Powodzenia!