projekt MULTISPORT

04-04-14 Administrator 0 comment

     Ideą projektu „MultiSport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia będą prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników. Dostępna oferta sportów uwzględniać powinna regionalne i lokalne tradycje oraz zakładane w realizacji projektu cele i priorytety. Istotnym założeniem jest również, aby realizowane zajęcia odbywały się na różnych obiektach sportowych, dając możliwość upowszechniania wielu sportów, zachęcając uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej, zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami.

W Zespole Szkół w Pokrzydowie osobą prowadzącą zajęcia będzie Pan Krzysztof Bartnicki, który przeprowadzi rekrutację wśród dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej wyłaniając grupę 20-osobową. Natomiast w Zespole Szkół w Zbicznie osobą prowadząca zajęcia będzie Pan Adrian Janczak, który również przeprowadzi rekrutacje wśród dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej wyłaniając także grupę 20 – osobową.

W projekcie „MultiSport” będą realizowane wyłącznie zadania w okresie od kwietnia do grudnia 2014 roku, z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Zajęcia sportowe będą odbywały się w wymiarze  3 x w tygodniu w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych, w grupach 20-osobowych.