Dzień Nauczyciela i Pasowanie na Ucznia Gimnazjum

13-10-16 Administrator 0 comment

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

I PASOWANIE NA UCZNIA GIMNAZJUM

         7 października 2016 r. odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Edukacji Narodowej i pasowania na ucznia Gimnazjum.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:

Wójt Gminy Zbiczno – Pan Wojciech Rakowski,

Sekretarz Gminy – Pani Katarzyna Kwiatkowska,

Inspektor do Spraw Oświaty i Promocji – Pani Katarzyna Dembek,

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Obywatelskich – Pani Katarzyna Ostrowska,

– ksiądz kanonik -Marek Skok,

przedstawiciele Rady Rodziców i Przewodnicząca- Pani Izabela Jakubowska,

emerytowani pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

Uroczystość rozpoczęła się pasowaniem na ucznia Gimnazjum. Pasowani otrzymali gratulacje i symboliczne „tarcze ucznia Gimnazjum w Zbicznie”. Następnie zabrała głos Dyrektor Szkoły- Pani Halina Murlik. W słowach skierowanych do zebranych podkreśliła rolę nauczycieli w życiu szkoły, oraz podziękowała im za owocną pracę. Wyraziła swą wdzięczność za trud i wzorowe wypełnianie swoich obowiązków – pracownikom obsługi i administracji. Dzień ten był także okazją, aby podziękować Pani Krystynie Paczkowskiej – pracownikowi obsługi- za wieloletnią pracę i życzyć wspaniałych dni na zasłużonej EMERYTURZE.

Zgodnie z tradycją Pani Dyrektor wręczyła nagrody nauczycielom, którzy swym zapałem i inspiracją zaszczepiają  w uczniach chęć do nauki, a sukcesy ich uczniów są tego dowodem.

 

 Nagrodę Dyrektora otrzymali następujący nauczyciele:

Pani wicedyrektor Urszula Pomianowska

Pani Longina Jasieniecka

Pani Bernadeta Kleinowska

Pani Grażyna Kędziorska

Pani Joanna Hartka

Pani Agnieszka Kalisz

Pani Monika Choszczewska

Pani Anita Grzybowska

Pani Barbara Michalak

oraz pracownik niepedagogiczny:

Pan Wiesław Bykowski

 

Włodarz Gminy – pan Wojciech Rakowski życzył nauczycielom zapału do pracy  i wspaniałych uczniów.

„Nagrodą Wójta” zostali uhonorowani:

Pani dyrektor Halina Murlik,

– Pani wicedyrektor- Urszula Pomianowska,

Pani Jolanta Wojtkiewicz,

Pani Monika Ośwałdowska – Kania

Pani Anita Małkowska,

Pan Rafał Laskowski.

 Następnie, przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Izabela Jakubowska, oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich,   przekazały serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły i uczniom.

Uroczystość zakończył występ pasowanych uczniów
i ich młodszych kolegów
przygotowanych przez nauczycieli: p. Kleinowską B, p. Szwaracką I, p. Hartkę J, p. Sarnowską A.

1.JPG 10.JPG 11.JPG
12.JPG 13.JPG 14.JPG
15.JPG 16.JPG 17.JPG
18.JPG 19.JPG 2.JPG
20.JPG 21.JPG 22.JPG
23.JPG 24.JPG 25.JPG
26.JPG 27.JPG 28.JPG
29.JPG 3.JPG 30.JPG
31.JPG 32.JPG 33.JPG
34.JPG 35.JPG 36.JPG
37.JPG 38.JPG 39.JPG
4.JPG 40.JPG 41.JPG
42.JPG 43.JPG 44.JPG
45.JPG 46.JPG 47.JPG
48.JPG 49.JPG 5.JPG
50.JPG 51.JPG 52.JPG
53.JPG 54.JPG 55.JPG
56.JPG 57.JPG 58.JPG
6.JPG 60.JPG 61.JPG
62.JPG 63.JPG 64.JPG
65.JPG 66.JPG 67.JPG
68.JPG 7.JPG 8.JPG
9.JPG