Koszykówka w Zbicznie – SMOK

14-12-16 Administrator 0 comment

KOSZYKÓWKA W ZBICZNIE

Od września 2016 roku w Szkole Podstawowej w Zbicznie działa SMOK PZKOSZ czyli Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki- SMOK.

SMOK ma na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rozpropagowanie koszykówki i wprowadzenie w jej tajniki jak największej ilości adeptów. Projekt skierowany jest dla uczniów klas 4-6 , zorganizowany przez Polski Związek Koszykówki. Finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminę Zbiczno. Szkoła została wyposażona w sprzęt sportowy niezbędny do treningu: piłki, płotki, drabinki koordynacyjne, dryblerki i inne, zakupione ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z tych samych środków finansowana jest również praca trenera. Natomiast Gmina Zbiczno zapewnia obiekt sportowy.  Ze środków Gminy zakupione zostaną także koszulki treningowe dla wszystkich uczestników projektu. Grupy szkoleniowe na poziomie czwartej, piątej i szóstej klasy trenują dwa razy w tygodniu.  Zajęcia odbywają się po lekcjach.

Jest to wspaniałe przedsięwzięcie, które przynosi wiele satysfakcji ćwiczącym, a co najważniejsze utwierdza wszystkich w tym , że ruch – to zdrowie!!!!

1.jpg 2.jpg 3.jpg