Egzamin gimnazjalny 2017

21-04-17 Administrator 0 comment

Dzisiaj, 19 kwietnia 2017 r. ponad 349 000 uczniów
z blisko 7 000 szkół przystąpiło  do egzaminu gimnazjalnego
z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego.

W naszym gimnazjum w tym roku  egzamin zdaje 32 uczniów. W czwartek, 20 kwietnia uczniów czekać będzie egzamin z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) oraz matematyki. Ostatniego dnia, w piątek przeprowadzony zostanie egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym
i rozszerzonym ( w naszej szkole – z języka angielskiego).

Zadania egzaminacyjne sprawdzają wiadomości
i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej na trzeci etap edukacyjny dla przedmiotów objętych daną częścią egzaminu.

Mogą też odnosić się do treści nauczania – wymagań szczegółowych z zakresu danego przedmiotu ujętych w podstawie programowej dla tego przedmiotu na drugi etap edukacyjny. 

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 16 czerwca br. Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym, czyli 23 czerwca br. Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl)
i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu: 

• ok. godz. 12:00 – pierwszy arkusz z danego dnia

• ok. godz. 14:00 – drugi arkusz z danego dnia.

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia!

 

1.jpg 10.jpg 11.jpg
12.jpg 13.jpg 14.jpg
15.jpg 16.jpg 17.jpg
18.jpg 19.jpg 2.jpg
20.jpg 21.jpg 22.jpg
23.jpg 24.jpg 25.jpg
26.jpg 27.jpg 28.jpg
3.jpg 4.jpg 5.jpg
6.jpg 7.jpg 8.jpg
9.jpg