Egzamin na kartę rowerową

22-06-17 Administrator 0 comment

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

Do egzaminu na kartę rowerową w roku szkolnym 2016/2017 przystąpiło 44 uczniów Szkoły Podstawowej w Zbicznie. Podczas egzaminu pisemnego uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego, budowy roweru, znajomości znaków drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas egzaminu praktycznego uczniowie musieli się wykazać umiejętnością ruszania rowerem prosto i po łuku oraz hamowania w wyznaczonym miejscu. Uczniów egzaminowała nauczycielka zajęć technicznych pani Anita Małkowska. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu praktycznego czuwał pan Rafał Laskowski oraz obecni na egzaminie policjanci. W bieżącym roku szkolnym 24 osoby zdały egzamin na kartę rowerową.

1.jpg 2.jpg 3.jpg
4.jpg 5.jpg