Certyfikat Marszała Województwa Kujawsko – Pomorskiego

13-03-18 Administrator 0 comment

UCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZBICZNIE STYPENDYSTĄ PROJEKTU „PRYMUS POMORZA I KUJAW”

Uczeń naszego Gimnazjum – Sebastian Sikorski został stypendystą projektu

„Prymus Pomorza i Kujaw”

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał uczniowi CERTYFIKAT.

Marszałkowskie wsparcie stypendialne w ramach tego projektu
w tym roku trafiło do 1,5 tysiąca uczniów uzdolnionych
w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz informatyki, matematyki
i języków obcych. Wysokość stypendium to 3 tysiące złotych (wypłacane w transzach).

Nasz PRYMUS radośnie oświadczył, że pieniądze przeznaczy na rzeczy potrzebne do rozwoju intelektualnego i nauki przez dobrą zabawę, bo stwierdził ,że „nauka to najbardziej przyjemna dla Niego zabawa”.