„Interdyscyplinarne Warsztaty Edukacyjne KU PRZYSZŁOŚCI”

01-10-18 Administrator 0 comment

„Interdyscyplinarne Warsztaty Edukacyjne

KU PRZYSZŁOŚCI”

29 września 2018r. w Zespole Szkół w Zbicznie zakończyła się realizacja projektu „Interdyscyplinarne Warsztaty Edukacyjne KU PRZYSZŁOŚCI”. Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gmin wiejskich powiatu brodnickiego w zakresie kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy zespołowej, doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości.

Grupy docelowe i zasięg oddziaływania to:

ü 3600 uczniów z 15 szkół podstawowych i 9 szkół gimnazjalnych z terenu 8 gmin wiejskich powiatu brodnickiego,

ü  200 nauczycieli z 24 szkół uczestniczących w projekcie.

Realizowane zadania w projekcie:

ü  szkolenia dla nauczycieli w formie interdyscyplinarnych warsztatów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych,

ü  zajęcia edukacyjnych pozalekcyjne i wyjazdowe dla uczniów,

ü  dostarczenie materiałów dydaktycznych.

       Na zakończenie projektu w naszej szkole w okresie od 24 do 29.09.2018r. nauczyciele prowadzili zajęcia wymagające kreatywności. Zadania uczniowie wykonywali grupowo i indywidualnie, wykazując się pomysłowością i niekonwencjonalnym podejściem do stereotypowych sytuacji. Potrafili ze sobą współpracować, nawet mimo znacznej różnicy wieku. Autoprezentacja wymagała pokonania tremy, a przyjazna atmosfera grupy była ku temu dobrym motywatorem. Oprócz rozwijania kreatywności była okazja do trenowania samodzielności, opiekuńczości, odpowiedzialności za siebie i innych oraz samoobsługi, komunikacji interpersonalnej i pokonywania własnych słabości. Zajęcia warsztatowe urozmaicane były różnymi atrakcjami, np. wspólnym pieczeniem gofrów. Podczas zajęć uczniowie tworzyli także buteleczki z barwionej soli, projektowali na dużym arkuszu papieru koszulki, tworzyli własną talię kart do gry, wykonywali plakat związany z tematem kreatywności. Na zakończenie zajęć wszyscy świetnie się bawili przy wspólnym ognisku.  

 „Interdyscyplinarne Warsztaty Edukacyjne KU PRZYSZŁOŚCI” to projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 10.2.2. Kształcenie ogólne.                                                         `                                          Marlena Gierszewska

                                                    aktualizacja: A. Małkowska 

 

01.jpg 02.jpg 03.jpg
04.jpg 05.jpg 06.jpg
07.jpg 08.jpg 09.jpg
1.jpg 2.jpg 3.jpg
4.jpg 5.jpg 6.jpg
7.jpg 8.jpg 9.jpg
a1.jpg a2.jpg a3.jpg
a4.jpg a5.jpg a6.jpg
a7.jpg a8.jpg a9.jpg
b1.jpg b2.jpg b3.jpg
b4.jpg b5.jpg b6.jpg
b7.jpg b8.jpg b9.jpg
c1.jpg c2.jpg c3.jpg
c4.jpg c5.jpg c6.jpg
x1.jpg x2.jpg x3.jpg
x4.jpg x5.jpg x6.jpg
x7.jpg x8.jpg x9.jpg
y1.jpg y2.jpg y3.jpg
y4.jpg y5.jpg z1.jpg
z2.jpg