Konkurs “Kujawsko – Pomorska Szopka Bożonarodzeniowa”

09-11-18 Administrator 0 comment

Regulamin

Szkolnego Konkursu Plastyczno – Technicznego

“Kujawsko – Pomorska Szopka

Bożonarodzeniowa”

 

I.                   Organizator konkursu

Nauczyciele świetlicy szkolnej

 

II.                 Cele konkursu

promowanie ciekawych zakątków województwa kujawsko-pomorskiego

uczczenie 100-letniej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

kultywowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych

rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych I twórczej wyobraźni

stworzenie możliwości prezentacji prac

najpiękniejsze prace będą wysłane na Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Techniczny do Torunia

 

III.                Termin

Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do 23.11.2018r

 

IV.              Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie:

-przestrzennej szopki bożonarodzeniowej, uwzględniającej elementy  tradycji Bożego Narodzenia oraz nawiązującej do historycznego lub charakterystycznego miejsca na terenie naszego województwa

-lub wykonanie szopki nawiązującej tylko do Bożego Narodzenia

W tym roku dodatkowym zadaniem uczestników konkursu jest symboliczne umieszcznie na szopce elementów związanych z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości, np. Biały Orzeł, Flagi Polski itp.

 

V.                Warunki uczestnictwa:

1)      W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0-3

2)      Każdy uczestnik lub zespół uczestników składający się max. z 3 osób może dostarczyć tylko jedną pracę

3)      Technika wykonania I wymiar dowolne , mile widziane materiały naturalne

4)      Praca nie powinna przekraczać 50 cm wysokości

5)      Przy wykonaniu szopek mogą pomagać osoby dorosłe

6)      Prace, które nie zakwalifikują sie na konkurs wojewódzki będą przekazane na Kiermasz Bożonarodzeniowy

 

VI.              Ocena prac

Oceny prac dokona komisja konkursowa.

Przy ocenie prac jurorzy pod uwagę wezmą:

-stabilność konstrukcji

-podobieństwo do orginalnych budowli

-ciekawe rozwiązania

-bogactwo motywów niepodległościowych, dekoracyjnych I regionalnych

Prace oceniane będą w 2 kategoriach:

-uczniowie klas 0-1

-uczniowie klas 2-3

 

VII.           Podsumowanie konkursu

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 29.11.2018r.