Konkurs Powiatowy “Alkohol i używki wróg – czy przyjaciel człowieka?” “Stop przemocy”

25-03-19 Administrator 0 comment

Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

„Alkohol i używki wróg – czy przyjaciel

człowieka?”, „ Stop przemocy”

26 marca 2019 roku odbył się finał Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Alkohol i używki wróg – czy przyjaciel człowieka?”, „Stop przemocy”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych powiatu brodnickiego. Do konkursu zgłosiły się 3 szkoły. W finale udział brali uczniowie ze szkół w Bobrowie, Pokrzydowie i Zbicznie.

Cele konkursu:

·        Uświadomienie zagrożeń wynikających z sięgania po alkohol, papierosy, narkotyki,

·        Pogłębianie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków,

·        Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej,

·        Kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, bez przemocy,

·        Inicjowanie i realizowanie działań promujących życie bez nałogów,

·        Wskazania możliwości spędzania wolnego czasu bez używek,

·        Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie.

Organizatorem przedsięwzięcia była Jolanta Wojtkiewicz- nauczyciel biologii i chemii w Zespole Szkół w Zbicznie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbicznie.

Prace wykonywane były indywidualnie. Uczniowie wybierali jedną z kategorii konkursu: plakat dowolną techniką lub pokaz multimedialny (do 15 slajdów) – jedna prezentacja na szkołę.

Po etapie szkolnym do finału przeszło 15 prac indywidualnych.

Wyniki:

Kategoria pokaz multimedialny:

I miejsce Karolina Kędziorska – Zbiczno,  

II miejsce Oliwia Granica – Pokrzydowo.

Kategoria plakat:

I miejsce Kinga Margalska – Zbiczno,

II miejsce Kinga Malinowska – Bobrowo

III miejsce Wiktoria Dardzińska – Zbiczno, Paulina Kozicka – Bobrowo.

Wyróżnieni  uczestnicy:

Osmańska Roksana,   Mrozowska Paulina, Gałamon Marta – Bobrowo

Rutecka Martyna, Czarnecka Kinga, Grążawska Jagoda, Wagner Magdalena – Pokrzywo

Maćko Aleksandra, Sendzikowska Karolina – Zbiczno     

Nagrody sponsorowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbicznie. Dyrektor Zespołu Szkół w Zbicznie, pani Urszula Pomianowska zadbała o słodki poczęstunek.

a1.jpg a2.jpg a3.jpg
a4.jpg a5.jpg a6.jpg
a7.jpg a8.jpg a9.jpg
b1.jpg b2.jpg b3.jpg
b4.jpg b5.jpg b6.jpg
b7.jpg b8.jpg b9.jpg
c1.jpg c2.jpg c3.jpg
c4.jpg c5.jpg c6.jpg
c7.jpg c8.jpg c9.jpg
d1.jpg d2.jpg