III Powiatowy Konkurs Recytatorski “Samochwała”

03-04-19 Administrator 0 comment

III Powiatowy Konkurs Recytatorski
“Samochwała”

4 kwietnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Osieku odbył się III Powiatowy Konkurs Recytatorski “Samochwała”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu brodnickiego, a jego celem było:

·      popularyzacja twórczości pisarzy polskich piszących dla dzieci,

·      rozwijanie zdolności recytatorskich,

·      zainteresowanie uczniów poezją i prozą,

·      zachęcanie do prezentowania siebie,

·      rozwijanie umiejętności deklamacji i doskonalenie dykcji,

·      wdrażanie do rywalizacji w przyjaznej atmosferze,

·      integracja uczniów z różnych środowisk.

Naszą szkołę reprezentowało 9 uczniów z klas IV-VI. Wyróżnienie otrzymał uczeń klasy 4b Ryszard Rynkowski.

Oceny 76 uczniów dokonało trzyosobowe jury, które brało pod uwagę dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretację tekstu i ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy oraz małe upominki.

Uczniów do konkursu przygotowały Panie: Longina Jasieniecka, Wioletta Kędziorska, Agnieszka Pielacka i Marlena Gierszewska.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję, bo godnie reprezentowali naszą szkołę!

                                      Marlena Gierszewska

a1.jpg a2.jpg a3.jpg
a4.jpg a5.jpg