SMOK w Zbicznie

20-06-19 Administrator 0 comment

 

Od września 2016 roku w Zespole Szkół w Zbicznie działa Program ,,Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (w skrócie SMOK). Jest to program Polskiego Związku Koszykówki skierowany dla uczniów klas IV-VI, mający na celu propagowanie koszykówki oraz wprowadzenie w jej tajniki jak największej ilości dzieci. Program ,,Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki” jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Rekreacji pozyskanych przez Polski Związek Koszykówki. Wraz z końcem roku szkolnego zakończył się trzeci rok realizacji programu w Szkole Podstawowej w Zbicznie W mijającym roku szkolnym program SMOK pozwolił rozwijać koszykarskie umiejętności ponad 40 uczennicom z terenu całej gminy.  Bezpłatne zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu dla każdej z trzech grup szkoleniowych, na hali sportowo-widowiskowej w Zbicznie. Młode koszykarki biorące udział w programie przeszły testy sprawności fizycznej oraz sprawdziany umiejętności technicznych. W ramach projektu uczennice ze Zbiczna realizowały program nauczania podstaw techniki gry w koszykówce Polskiego Związku Koszykówki. Program swoim zakresem obejmował m.in. umiejętności podania, poruszania się po boisku, rzutu, kozłowania oraz obrony. W obszar każdej umiejętności wchodziły ćwiczenia przygotowujące, obwody techniczne, zabawy, oraz fragmenty gry.

Warunki stworzone przez PZKOSZ pozwoliły młodym zawodniczkom efektywnie, rozwijać swoje umiejętności. Wysokiej jakości sprzęt treningowy uatrakcyjnił zajęcia co pozwoliło skuteczniej przygotować się do rozgrywek szkolnych. Realizacja programu SMOK w Szkole Podstawowej w Zbicznie przełożyła się na wzrost zainteresowania koszykówką na terenie całej gminy.