Międzynarodowy Dzień Tolerancji

14-11-19 Administrator 0 comment

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

         16 listopada 2019r. na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

         W naszej szkole pamiętaliśmy również o obchodach Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Uczniowie przygotowali okolicznościową gazetkę, na której wyjaśniono czym jest tolerancja, dlaczego czasami bywamy nietolerancyjni i  jakie są przejawy nietolerancji. Na zajęciach z wychowawcą 15 listopada 2019r. wychowawcy klas  przedstawili uczniom prezentację multimedialną przygotowaną przez uczniów pt. “ TOLERANCJA  – 16 listopada 2019 Międzynarodowy Dzień Tolerancji”.