Technologia TIK na spotkaniu z rodzicami

13-02-20 Administrator 0 comment

Rozwój i wykorzystywanie technologii TIK w naszej szkole, stosowany jest nie tylko w pracy dydaktycznej z uczniami, ale również podczas spotkań nauczycieli z rodzicami. Dzięki wyposażeniu pracowni sprzętem nowej generacji, zakupionego przez panią dyrektor Urszulę Pomianowską, możliwe jest prowadzenie spotkań z rodzicami w sposób aktywny i atrakcyjny. Dzięki dynamicznemu prowadzeniu takich zebrań rodzice nie są znudzeni, angażują się we wspólne działania, co sprzyja miłej atmosferze i wzajemnej dobrej współpracy rodziców między sobą oraz wychowawcą. Przykładem są rodzice uczniów klasy IVa zapoznawani przez wychowawczynię z „Metodami dobrego zapamiętywania” (na zdjęciu).

 

Wychowawca

Jolanta Wojtkiewicz