Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem?

10-03-20 Administrator 0 comment

 

Działania profilaktyczne szkoły rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że realizujemy w szkole Rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i na bieżąco podejmujemy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.

Są to przede wszystkim:
– stała kontrola zaopatrzenia łazienek w mydło,
– wzmożona kontrola czystości toalet,
– przecieranie klamek drzwi płynem dezynfekującym,
– pogadanki połączone z nauką dokładnego mycia rąk oraz dotyczące higieny osobistej, prowadzone przez pielęgniarkę szkolną oraz wychowawców.

Biorąc pod uwagę Rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej, apelujemy do Państwa, aby nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

Informujemy, że jeśli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie stację sanitarno-epidemiologiczną i zgłosić się z dzieckiem do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Jeśli Państwa dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

Ponadto informujemy, że szkoła ma stały kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo zdrowotne i natychmiast reaguje na przekazywane dyspozycje. Zwracamy się do Państwa z prośbą o śledzenie na bieżąco informacji od Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Z poważaniem
Dyrekcja szkoły