Eksperymenty kluczem do wiedzy

22-04-21 Administrator 0 comment

W dniu 21.04.2021 odwiedził nas Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Zbigniew Sosnowski .

W jego obecności podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Eksperymenty kluczem do wiedzy”.

Zaplanowany jest on do realizacji w tym roku, od września, w Szkole Podstawowej w Zbicznie, w klasach 3-8.

W ramach zadania zostaną zakupione liczne pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzone zostaną zajęcia dodatkowe oparte o metodę eksperymentu naukowego w edukacji.

Wartość projektu wynosi 179.626,25 zł, z czego 95% to środki zewnętrzne pochodzące z UE i budżetu państwa

 

 

link do strony

https://www.facebook.com/gminazbiczno/posts/3729059303858148