Kółko biologiczno-chemiczne

26-09-21 Administrator 0 comment

Kółko biologiczno-chemiczne ruszyło.
Na dzisiejszych zajęciach z klasą siódmą robiliśmy tęczę w probówce czyli doświadczenie związane z określaniem gęstości cieczy. Uczniowie rozdzielali również mieszaniny różnymi metodami w tym za pomocą rozdzielacza, magnesu i sączenia. Zajęcia uważam za udane. Dziękuję wszystkim uczniom za zaangażowanie. Poniżej pokazuję owoce naszej dzisiejszej pracy.