Matematyka nie jest nauką doświadczalną, ale… sama jest doświadczeniem

28-09-21 Administrator 0 comment

W naszej szkole rozpoczęły się zajęcia  z projektu ,,Eksperymenty kluczem do wiedzy’’realizowanego przez Gminę Zbiczno. W zajęciach matematycznych uczestniczy 15 uczniów klas ósmych.  Pod kierunkiem nauczycielki Grażyny Kędziorskiej uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, gromadzą informacje, formułują problemy, weryfikują hipotezy, uczą się myśleć abstrakcyjnie- jednym słowem pokazują, że ,,Królowa nauk” jest fajna i ciekawa.

Pracując zespołowo wykonują różnorodne zadania, często wychodzące poza znane sposoby postępowania.

Samodzielnie rozwiązują problemy badawcze, które nawiązują do sytuacji z życia codziennego. Zaplanowane zagadnienia realizowane obecnie:

,,Symetrie w naszym otoczeniu ( sztuka,architektura)”,

,,Figury możliwe i niemożliwe – co mogę zbudować z brył?”,

,,Remontujemy dom- optymalizacja wydatków”