II MIĘDZYNARODOWA EDYCJA VI OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI BICIA REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE

12-10-21 Administrator 0 comment

 

Akcja Przerwa na czytanie skierowana jest do:

placówek oświatowych każdego typu z całego świata znajdujące się w Polsce oraz współpracujących z nimi placówek partnerskich mieszczących się poza granicami Polski,
szkół polskojęzycznych na świecie (np. szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej).

Celem akcji jest:

promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
integracja środowiska lokalnego;
pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;
wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;
zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.