Nasza Szkoła w Programie eTwinning

07-12-21 Administrator 0 comment

Etwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy poza granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.
W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja.
Program daje możliwość współpracy również z partnerami biorącymi udział w eTwinning Plus– są to placówki z krajów znajdujących się w sąsiedztwie z Unią Europejską – Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Tunezja, Ukraina, Jordania i Liban.
W dniach 27-28 listopada podczas spotkania ambasadorów w Toruniu Zespół Szkół w Zbicznie również dołączył do programu etwinning.
Uczniowie naszej szkoły wraz z p.Magdaleną Stawską-Pikulską będą realizowali wieloetapowy projekt pt. Wędrówka po Europie za pomocą narzędzi TIK i nie tylko. Nie tylko nasi uczniowie będą szlifować swój angielski ale również uczyć się współpracy w grupie,kreatywności oraz odpowiedzialności za własne działania
Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony, wysoki poziom.
Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, za realizację ciekawych projektów spełniających szereg kryteriów, takich jak: innowacja pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii.
Krajowe Odznaki Jakości przyznawane są ‚na bieżąco’ przez cały rok.
Jeżeli w projekcie minimum dwie szkoły partnerskie, z różnych krajów,otrzymały Krajowe Odznaki Jakości i przynajmniej jedna z nich została nominowana do Europejskiej Odznaki Jakości, otrzymają one tę Odznakę w kolejnej edycji w październiku.
Odznaki uprawniają nauczycieli do udziału w konkursach, odpowiednio krajowym i europejskim.
Trzymamy kciuki za naszych uczniów i życzymy im powodzenia oraz cierpliwości w realizacji tego oraz następnych projektów!